7.5-20 Dayton wheel2-piece wheel

For use on 10.00-20 tube type tire.